OTSE RIIGIKOGUST | EKRE plaan naised kaitseväkke saata läks läbi

Eelnõud leitavad siit.

Istung lõppes kell 15:30.

ISAMAA FRAKTSIOONI EELNÕU

10:06

Avakõne peab Arthur Nicholas Slaven.

10:09

Tuli muudatusettepanek Reformierakonna saadikult Siim Viilukalt säte nr 2 osas. Ta tahab relvakeelu alla panna ka Hiina ja Põhja-Korea riikide kodanikud.

BLOGI TEEB POSTIMEES

10:19

Reformierakonna saadiku Siim Viiluka sõnul ei ole see seotud inimõiguste piiramisega. “Kui me suudame riigis tagada turvalisuse, on see olulisem kui relvad muude riikide kodanike käes,” lausus ta.

10.20

Viilukas selgitas muudatusettepanekut tehes, et tegu on riikidega, kes kujutavad ohtu Eesti Vabariigi julgeolekule, mistõttu tuleks ettepanekut toetada.

10:23

“Nad ei kujuta Eesti Vabariigile ohtu kodusõja tekkimiseks,” sõnas reaktsioonikõnet tegev Isamaa saadik Riin Suuster.

10:25

Muudatusettepanek lükati tagasi. Vastu hääletas 44 riigikogu liiget, poolt 17.

10.30

Isamaa fraktsiooni liikme Georg Teiteri sõnul on Eesti Vabariigile ohtlikud inimesed, kes tarbivad Vene meediat.

10:32

Teiteri hinnangul kujutavad Valgevene kodanikud Eestile otsest ohtu. “Kui me vaatame, kuidas nad toetavad Venemaad, ohustab see kogu Baltikumi,” sõnas ta.

10:34

Teiter keeldus kommenteerimast küsimust, kas Isamaa fraktsioon on otsustanud koostööd teha teiste erkondadega. “See ei puuduta muudatusettepanekut,” selgitas ta.

10:36

Teiter rääkis, et kui Vene või Valgevene kodanikud loobuvad enda kodakondsusest, on neil võimalik saada Eesti Vabariigi relvaluba, sest siis puudub neil seos riikide kodakondsusega, kes kujutavad Eesti Vabariigile ohtu.

10:38

Teiter kommenteeris sõda Ukrainas: “See on otsene inimõiguste rikkumine.”

10:40

Teiter selgitas, et hetkel ei ole Isamaa leidnud võimalust, mis vastaks põhiseadusele, millega võtta ära relvaluba Eestis elavatelt venemeelsetelt.

10:42

Isamaa fraktsioon leiab, et 1300 relvastatud vene kodanikku Eestis on ohtlikumad kui venemeelsed Eesti kodanikud.

10:47

Isamaa fraktsiooni eelnõule peab vastukõne Maria Krjutškova.

10:48

Reformierakonna fraktsioon ei poolda Isamaa eelnõud, sest Isamaa ei ole eelnõud põhjalikult läbi mõelnud. Reformierakond näeb eelnõu kehtestamises probleemi, mis lõhestab ühiskonda.

10:49

Vastukõne pidav Krjutškova selgitas, et Isamaa eelnõu on jätnud tähelepanuta venemeelsed Eestlased, kes kujutavad samuti Eestile ohtu. “Te ei tegele probleemi tuumaga,” selgitas ta.

10:51

Lõpukõne esitab Robin Liiber.

10:53

Liiber leiab, et rahvuse tõttu relvaloa mitteandmine ei lähe vastu ÜRO inimõigustega.

10:54

Isamaa fraktsiooni seadusmuudatuse eelnõu võeti vastu 46 poolthääle ja 18 vastuhäälega.

KESKERAKONNA FRAKTSIOONI NEELNÕU

10:56

Seadusmuudatuse eelnõu loeb ette Keskerakonna fraktsiooni liige Henry Härm.

10:58

Härm sõnas, et Keskerakonna eelnõu eesmärk on muuta inimeste hoiakut ja anda ühiskonnale ja seksuaalväärkohtlejatele selge sõnum, et seksuaalsuhtes ea piirist nooremate lastega ei ole migil juhul ühiskonnas aktsepteeritud.

11:00

Keskerakonna eelnõule ei laekunud ühtegi muudatusettepanekut.

Saadikute küsimustele vastab Keskerakonna fraktsiooni liige Ranel Rannik.

11:02

Rannik selgitas, et ennetustööde hulka kuuluvad seksuaaltegude suurem reklaamimine ning antud teema suurem käsitlus koolides. 11:03

Ranniku sõnul on ennetustöö oluline, mis aitab kodanikel märgata vigu ning nõrki kohti ühiskonnas.

11:05

Rannik mõistis hukka koduvägivalla.

11:08

Rannik selgitas, et seaduseelnõu on äärmiselt vajalik, sest praeguste seaduste kohaselt jäävad paljud seksuaalvägivalla toimepanijad karistamata.

11:11

Sotsiaalreklaamide loomise eesmärk on Ranniku sõnul info jagamine, millesse peavad olema kaasatud sotsiaalmeediaplatvormid ning lastekaitsespetsialistid ja organisatsioonid.

11:14

“Meie eesmärk on vähendada seksuaalkuritegude arvu alaealiste vastu,” selgitas Rannik eelnõu eesmärki, rääkides sotsiaalreklaamide tootmisest.

11:16

Rannik märkis, et sotsiaalreklaam ei piirdu vaid internetis ning infot plaanitakse jagada ka haridusasutustes.

11:17

Varasemalt on välja toodud psühholoogide puudus. Ranniku sõnul puuduvad hetkel piisavad meetmed ning plaanid selle probleemiga tegelemiseks.

11:18

Koolidesse plaanitakse kaasata professionaale, kes selgitavad õpilastele eri sooidentiteetide.

11:20

Ranniku sõnul on võimalik, et vanusepiiri veel tõstetakse, kuid hetkel on valitud eluaastaks 12, sest seda soovitavad mitmed psühholoogid ja seksuaalorganisatsioonid.

11:22

EKRE fraktsiooni liige Anti Poolamets naeris Ranel Ranniku küsimuste vastamise ajal kui teemaks oli sooliseidentiteedi küsimused.

11:25

Ranniku sõnul soovitakse eelnõuga keskenduda enim ohvirtele, mitte suurendada karistusi kurjategijatele.

Rannik kinntas, et karistuste suurendamine võib tulla kõne alla tulevikus.

11:26

Keskerakonna eelnõule esitab vastukõne Reformierakonna fraktsiooni liige Mark-Robert Rosenbladt.

11:29

Reformierakondlase Mark-Robert Rosenbladti sõnul on hetkel Eesti Vabariigis põhiprobleemis julgeoleku tagamine ning Keskerakonna “sõnakõlksude” eelnõu on puudulik.

Kekskerakonna eelnõu lõpukõne peab Ervin Talts.

11:31

Talts soovib, et Riigikogu võtaks käsile probleemi, mis on piinanud Eesti ühiskonna nõrgemaid vabariigi loomisest. “Me peame pingutama, et meil oleks turvaline ja hea elu Eesti riigis,” sõnas Rosenbladt.

11:33

Keskerakonna fraktsiooni eelnõu võeti vastu 63 poolthäälega. Vastuhääli polnud.

REFORMIERAKONNA EELNÕU

12:04

Georg Teiter kinnitas, et Isamaa jääb nelikliidule kindlaks.

12:13

Reformierakonna Karl Olaf Loog ütleb, et nende plaan on “kõik põlema panna.

12:44

Algab Reformierakonna seaduseelnõu ettelugemine. Eelnõu kannab ette fraktsiooni liige Martin Ottas.

12:48

Ottase sõnul väärivad seksuaalvähemused eelnõu toetamist, mis muudab ühiskonna vabameelsemaks. “Ilmselgelt tahame, et Eesti oleks lääneriik, põhjariik,” sõnas ta.

12:49

Muudatuse vastuvõtmine oleks Ottase arvates väga tugev sõnum ühiskonnale. “Ükskord võidame mee niikuinii,” lõpetas Ottas kõne.

12:50

Reformierakond esitas enda eelnõule muudatusettepaneku, mis soovib eemaldada eelnõust “Käesolev otsus jõustub selle allkirjastamisest.”

12:53

Muudatusettepaneku esitab EKRE saadik

12:54

EKRE saadik soovib, et eelnõu muudetakse paremaks, lisades “Abiellumisega alustavad mees ja naine”.

EKRE saadik rääkis, on olemas uuringud, mis tõestavad samasooliste perekonnas kasvavate laste vaimse tervise halvenemist.

12:55

EKRE saadik selgitas, et tema peamiseks argumendiks on traditsioon, mis on kestnud tuhandeid aastaid. “Traditsiooni rikkumine on piisav põhjus eelnõud muuta,” lausus ta.

12:56

EKRE saadik lisas, et armastus ei ole kahe inimese vahel keelatud, kuid abielu samasooliste vahel peaks olema keelatud.

13:00

Reformierakonna saadik küsis, kas EKRE saadik isklikult on abieluvõrdsuse vastu.

EKRE saadik vastas, et ta ei näe küsimuse seost eelnõuga ning jättis vastamata.

13:02

EKRE saadik selgitas, et meedias levivad kuuldused tema armusuhte kohta on ekslikud ning tegu on vaid sõprussuhtega.

13:06

EKRE saadik sõnas, et ei oska kommenteerida asjaolu, et samsooliste kooselu on aset leidnud Vanas-Egiptuses ning rääkis, et ei näe vajadust abielu mõistet “kaasajastada,” andes abiellumisvõimaluse samasoolistele.

13:09

Karl Olaf Loog peab vastukõne muudatusettepanekule.

Loogi sõnul peaks iga Riigikogu saadik enne hääletamist küsima eneselt, millise signaali soovime ühiskonnale saata. “Aitame Eestil liiguda õiges suunas,” lõpetas ta.

13:11

Reformierakonna eelnõule esitatud muudatusettepnaek lükati tagasi 47 vastuhääle ja 18 poolthhälega.

13:12

Saadikute küsimustele vastab reformierakondlane Adrian Abner.

13:13

Sotsiaaldemokraadid uurisid, miks nad ei ole esitanud eelnõud Kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmiseks. Abner selgitas, et abieluvõrdsus tagab samasoolistele õigusliku kaitse ning hiljem ollakse valmis arutlema rakendusakte.

13:14

Abner tõdes, et samsooliste kooselu on Reformierakonnale olnud alati tähtis ning nüüd soovitakse täita rahva soove.

13:18

Abner selgitas, et on oluline tagada õpetajate suutlikkus ning oskus aidata õpilasi, kes võivad sattuda koolides seksuaalkiusamise ohvriks.

EKRE saadikule Mihkel Lepikule jäi arusaamatuks, mis on Reformierakonna seaduseelnõu eesmärk.

13:19

Abner selgitas, et hetkene seaduslik olukord ei ole kõigi inimeste ees võrdne.

13:20

Abner lisas, et abieluvõrdsuse kehtestamine on samm edasi, mis aitab kaasa, kuulumaks Põhjamaade hulka. “On 21. sajand, liigume edasi,” lausus ta.

13:23

Abner lausus, et Reformierakonna eelnõu aitab kaasa Eesti iibele. Ta selgitas, et kui inimesed tunnevad end riigis aktsepteerituna, soovivad nad suurendada pere suurust.

13:28

Abneri sõnul ei ole eelnõud varasemalt esitatud, sest ühiskonna seisukohad ja Riigikogult saadavas toetuses ei oldud kindlad.

13:32

“Abieluvõrdsusega teeme me päriselt ka abielu võrdseks,” toonitas Abner, kes pani saadikutele südamele, et see ei ole erakonna asi, tegu on kogu Eesti asjaga, millega Riigkogu peab tegelema.

13:34

Mihkel Lepik EKREst uuris Abnerilt, miks soovitakse säärase eelnõuga Eesti ühiskonda lõhestada.

13:36

Abneri selgitas, et Reformierakonna eelnõu eesmärk on vältida ühiskonnas lõhesid ning see aitab sellele kaasa. “See ei muuda kellegi elu otseselt halvemaks,” toonitas Abner.

13:37

“Hääletage Eesti Põhjamaade hulka, hääletage Eesti 21. sajandisse,” lõpetas Abner kõne.

13:38

Vastukõne loeb ette EKRE saadik Mihkel Lepik.

Lepiku sõnul ei too abieluvõrdsus inimestele midagi juurde, mistõttu ei ole eelnõu põhjendatud. “Homod ei saa lapsi ka,” sõnas Lepik, kelle arvates on see oluline aspekt, millele keskenduda.

Lepikule on arusaamatu, miks Eesti soovib jäljendada teisi riiki. “Kutsun teid üles hääletama eelnõu vastu, sest see siin on üks suur naljategemine,” lõpetas ta.

13:42

Lõpukõne peab reformierakondlane Oskar Pukk.

13:43

Puki sõnul on oluline teha tähtis samm, mis viib edasi demokraatlikku riiki. “Küsimus on tahtmises, meil on neid, kes seda soovivad,” sõna Pukk.

13:44

Reformierakonna eelnõu võeti vastu 43 poolthääle ja 11 vastuhäälega.

SOTSIAALDEMOKRAATLIKU ERAKONNA EELNÕU

13:46

Sotsiaaldemokraatide eelnõud kaitseb Õnne Paulus.

13:49

Sotsiaaldemokraadid kutsusid üles toetama EKRE poolt esitatud muudatusettepanekut tõsta annetuste piirmäära 12 00 euroni.

13:50

Muudatusettepaneku kannab ette EKRE saadik Olivia Neidre.

13:52

Neidre sõnul on oluline tõsta annetuste piirmäära 12 000 euroni, et väikerakonnad jääksid püsima ning ei sõltuks niivõrd teistest vahenditest.

13:55

Neidre on veendunud, et nende eelnõu ei suurenda erakondade rahastamise probleemi, kuid võib tekitada erakondadele “võrdselt halva erakonna,” mis ei ole tema arvates probleemiks.

13:57

Piirmäära lisiamine aitab Neidre sõnul vähendada Eesti poliitmaastikul korruptsiooni.

14:05

Reformierakonna saadikule jääb arusaamtuks muudatusettepaneku eesmärk. “Meil ei ole ju otseselt probleemi,” lausus ta.

Reaktsioonikõne esitab Sotsiaaldemokraatide erakonna saadik Karl Kajak.

14:06

Kajak leiab, et muudatusettepanek on põhjendatud.

14:07

Muudatusettepanek Sotsiaaldemokraatide eelnõule võeti vastu 51 poolthäälte, 11 vastuhäälte ja 1 erapooletu häälega.

Saadikute küsimustele vastab sotsiaaldemokraat Triine Beate Tagamets.

14:10

Tagamets selgitas, et piirmäär kehtib ühe aasta kohta ja selle peamine eesmärk on vähendada korruptsiooni.

14:20

Tagamets loodab, et annetustele piirmäära lisamine ei suurenda kuidagi musta raha tõusu raharingluses, mille kaudu võivad nii füüsilised kui juriidilised isikud rahastada erakondi.

14:26

Reformierakondlane tõi välja, et annetuste piirmäära muutmine antud eelnõus halvendab erakondade ürituste korraldamise võimekust. Tagamets selgitas, et sellisel juhul peavad peavad erakonnad vaatama üle tulude jaotuse enda erakonnas.

14:28

Sotsiaaldemokraatide eelnõule laekus viis vastukõne.

Soovil tagada sujuv annetussüsteem, peaks puuduma piirmäär. Keskerakondlase sõnul suurendab piirmäära lisiamine pingeid erakondades.

14:32

Lõpukõne peab sotsiaaldemokraat, kelle sõnul toetatakse eelnõu vastuhääletades korruptsiooni.

14:34

Sotsiaaldemokraatide seaduseelnõu lükati tagasi 36 vastuhääle, 15, poolthääle ja 9 erapooletu häälega.

EKRE FRAKTSIOONI EELNÕU

14:36

Algab EKRE seaduseelnõu eetelugemine, mida teeb Thomaz Käsper Pereira de Almeida.

14:37

Almeida rääkis, et oht Ukrainale on oht Eestile. “Me oleme järgmised, kui Ukraina langeb,” sõnas ta.

BLOGI VÕTAB ÜLE EESTI PÄEVALEHT

14:40

Küsimustele vastama kutsuti EKRE saadik.

14:46

EKRE saadik sõnas, et mõlema vanema ajateenistuses viibimisel oleks nende lapse heaolu esikohal.

14:48

EKRE saadiku sõnul ei soovi nad muuta ajateenistust naistele täielikult kohustuslikuks, et mitte laiali ajada perekondi.

14:53

EKRE saadik leiab et naistel tõesti on seda soovi oma riiki kaitsta, mida on näha hiljutisel ajal suurenenud Naiskodukaitsesse registreerijate arvu järgi.

14:56

EKRE saadik selgitab, et nende eelnõu ei ole mitte kuidagi vastuolus EKRE tavapäraste vaadetega ja inimesed on selles osas EKRE kohta saanud vale idee.

15:01

EKRE saadik sõnul saab teenistusse minemise aja valida vastavalt oma elu kiirusele.

15:07

EKRE saadik leidis, et üks riigikaitse nõrgemaid külgi on hetkel tsiviilkaitse puudumine.

15:15

EKRE saadiku sõnul on nende eelnõu suur samm soolise võrdõiguslikkuse poole.

15:18

Vastukõnesid soovis teha neli saadikut.

15:21

Lõpukone pidas Reformierakonna liige, kelle sõnul viiks see muudatus riigi rahad tähtsamatelt kohtadelt eemale.

15:22

Lõpukõne pidas Olivia Neidre.

15:24

EKRE plaan naised kaitseväkke saata läks läbi.

Eelnõu võeti vastu 32 poolthääle, 26 vastuhääle ja 4 erapooletu häälega.

15:30

Istung on lõppenud.

1 thought on “OTSE RIIGIKOGUST | EKRE plaan naised kaitseväkke saata läks läbi”

Leave a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga