OTSEBLOGI | Reformierakond plaanib tasulist kõrgharidust, EKRE lahkus saalist

Täna, 27. jaanuaril toimub Riigikogus NRK simulatsiooni istung. Istung algab kell 9.45, plaanitav lõpp on 15.40. Kohal on 95 saadikut. Istungit juhatab Riigikogu esimees Kennet Puiestee.

Otseblogi sünnib Eelu24 ja Kroonika koostöös

9.40

Saabuvad fraktsioonide esindajad. Meeleolu on ärev.

9.51

NRK simulatsiooni Riigikogu esimees Kennet Puiestee annab sõna Riigikogu esimehele Jüri Ratasele.

9.54

Ratas rõhutas oma kõnes, et on ääretult oluline, et noortele läheb korda, milline on Eesti tulevik. 

9.55

Ratas: “Teie ehitate täna oma tegevusega Eestit.”

9.57

NRK simulatsiooni Riigikogu esimees Kennet Puiestee tutvustab päevakorda ja kuulutab NRK simulatsiooni Riigikogu korralise istungi avatuks.

SOTSIAALDEMOKRAATIDE FRAKTSIOONI EELNÕU

9.58

SDE fraktsiooni eelnõu kannab ette Kirke Niinemets.

10.01

Niinemets rõhutab, et kanepil on lai must turg ja noored tarvitavad kanepit üha nooremas vanuses.  Kanepi dekriminaliseerimisega käiksid koolides spetsialistid, kanepi kasvatamine mõjuks eestlastele hästi.

10.02

Niinemets: “Eesti on maarahvas. Kanepi kasvatamine mõjuks neile hästi.”

10.04

Bianca Sinivee muudatusettepanek. 

10.05

Sinivee: “Reformierakond arvab, et kanep ei peaks olema dekriminaliseeritud, vaid legaalne.”

10.06

Sinivee: “Kanepi legaliseerimine tooks ka riigile tulu, mitte vaid üksikisikutele”

10.07

EKRE saadik nr 13 esitab Siniveele küsimuse: “Kas te ei näe, et nii revolutsiooniline üleminek illegaalselt legaalseks toob kaasa probleeme?”

10.09

Sinivee: “Plaanid on juba valmimisel, kuidas teavitustöö välja nägema hakkab”

10.10

Külaline 38 uurib, kas on õige hakata riigikassale lisa teenima psühhotroopsete ainete arvelt.

10.10

Sinivee rõhutab, et kanep on vähem kahjulik, kui alkohol ja kanepit tarvitavad inimesed teavad, kuidas kanep nende tervist mõjutab.

10.11

Külaline 62 uurib, kas Reformierakond leiab, et kanepi legaliseerimisel muutuks turul olev kaup puhtamaks.

10.12 

Sinivee: “Kaup on väga puhas ja legaliseeritud.”

10.13

Külaline 52 uurib, kas Reformierakond on mõelnud ka sellele, kuidas kanep mõjub koduvägivallale.

10.13

Sinivee vastab, et uuringute kohaselt mõjub kanep rahustavalt ja tänu sellele vähendab koduvägivalda.

10.13

Külaline uurib, et miks Siniveele see teema nii oluline on ja miks sellega tegeletakse. Sinivee põhjendused ajavad rahva naerma.

10.14

Külaline 11 tahab teada, et kuidas tagatakse, et alaealiste kanepitarbimine ei kasva. Bianca Sinivee rõhutab jälle teavitustööd.

10.16

Sinivee: “Kui nad tarbivad, siis nad tarbivad vähemalt puhast”.

10.17

Sõnavõtu järjekorras on hetkel 9 inimest.

10.18

Tõstatakse teema skisofreenikute kanepi tarbimise kohta. 

10.19

Külaline 85 Keskerakonna fraktsioonist uurib, kuidas kanepi puhtus tagatakse ja kes saab puhtuse kontrollijaks. Sinivee lubab, et riik tagab spetsialistid.

10.22

EKRE saadik nr. 3 uurib kanepi tarvitamise vanusepiirangu kohta. Sinivee vastab, et kõige määratlemiseks pole muudatusettepanekus lihtsalt ruumi.

10.24

Sinivee “Täpseid andmeid maksutulu kohta meil hetkel pole, kuid garanteerin, et see oleks suur.”

10.25 

Keskerakonna fraktsiooni saadik number 5 nendib, et kui Reformierakond lubab suurt maksutulu ja paremat kvaliteeti, siis on ilmselt see kanep ka kallim. Tema küsimus Siniveele on järgmine: “Kas te ei arva, et inimesed tarvitaksid mustalt turult ostetud kanepit edasi?”

10.26

Sinivee: “Hind jääb samaks.”

10.26

Muudatusettepanekut kommenteerib Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni kuuluv Karl Kajak, kes rõhutab, et nende eelnõu sillutaks teed kanepi legaliseerimisele ning annaks võimaluse kontrollitud keskkonnas kontrollida kanepi kasutust.

10.28

Hääletusele pannakse Sinivee muudatusettepanek.

10.29

Muudatusettepanek sai 36 poolthäält, 41 vastuhäält ja 13 saadikut jäid erapooletuks.

10.29

Kõnepulti läheb SDE fraktsiooni liige Gregor Sööt. Sööt toonitab, et antud eelnõu on samm kanepi legaliseerimise suunas.

10.32

Saalist küsitakse, miks ei saa teavitustööd teha kanepit dekriminaliseerimata. Sööt rõhutab, et kui noored ei karda kanepiga kaasnevat karistust, jõuab teavitustöö südamele lähemale.

10.33

Saalist kõlab küsimus, et millal plaanitakse liikuda edasi kanepi legaliseerimise poole.

10.36

Saadik uurib, et kas SDE fraktsioon ei arva, et vaimseid probleeme peaks leevendama professionaalse abiga, mitte narkootikumidega.

10.37

Sööt vastab, et profesionaalse abi saamisel ongi “ummik”.

10.37

Keskerakonna fraktsiooni liige uurib, kas kanepi kasvatus läheb põllumajanduse alla. Sööt küsimusele hetkel vastata ei oska.

10.38

Sõna võtab Isamaa fraktsiooni saadik nr 22. Saadik osutab tähelepanu, et kui SDE fraktsioon soovib muuta kanepikasvatuse legaalseks, et raha juurde saada, aga samas hõlmab kanepi delegaliseerimine ka suurt teavitustööd. Küsimus järgmine: “Kas te ei arva, et teete endale konkreetselt karuteene?”

10.39

SDE esindaja Sööt: “Kuskilt tuleb see raha leida.”

10.40

EKRE fraktsiooni liige tõstatab küsimus, miks on farmatoloogiliste uuringute tegemiseks vaja kanep dekriminaliseerida, kui seda tehakse juba praegu. Sööt usub, et uuringud muutuvad tänu dekriminaliseerimisele tõhusamaks.

10.41

Külaline 52 uurib, et kas kanepi kasvatamise dekriminaliseerimine ei muuda just kanepitarbimist oluliselt inteniivsemaks.

10.42

Sööt vastab, et see on väga hea küsimus. Hiljem lisab Sööt, et ta ei usu, et see tooks kaasa hüppelise kanepitarbimise kasvu, sest et need inimesed, kes enne kanepit ei tarvitanud, ei hakkaks seda “üleöö tarvitama lihtsalt sellepärast, et see on delegaliseeritud”.

10.42

Kõlab küsimus, kuidas mõjutab kanepi dekriminaliseerimine tekstiilitöösutust. Sööt vastab, et mitte kuidagi, sest seaduseelnõu puudutab karistusseadustikku ja tekstiilitööstuses kanepitaimede kasutamine on juba lubatud.

10.43

Saalist uuritakse, kuidas ollakse kindel, et koduvägivald väheneb, kui alkohol jääb ikkagi kanepist kallimaks, kuid mõnuaine all püsimine kestab kauem. Sööt vastab, et kindel olla ei saagi, kuid see on parem, kui mitte midagi tegemine.

 

Otseblogi võtab üle Postimees.

 

10.45 

Sõnavõtt reformierakondlase poolt, kes kinnitas Reformierakonna toetust sotside eelnõule. 

10.45 

Markus Vana Isamaa fraktsioonist väidab, et tähtsam on siiski Eesti rahva tervis ning julgeolek. Kanepi dekriminaliseerimist ei toetata. 

10.47

Aries Puusepp arvab, et tegelikult on eelnõu mõistlik ning EKRE toetab Sotsiaaldemokraate. 

10.49

Sotsiaaldemokraat Olivia Neidre võtab kokku eelnõu: “Kanepi dekriminaliseerimine vähendaks.”

10.50

Sotsiaaldemokraatide eelnõu kanepi dekriminaliseerimisest võeti Riikiogus vastu 68 poolthääle, 7 vastuhääle ning 15 erapooletuga.

 

KESKERAKONNA FRAKTSIOONI EELNÕU

10.52

Alustatakse Keskerakonna eelnõu ettelugemist saadik Birke Mirell Pahapilli poolt maamaksu tõstmisest. Maksumäära tõstmisest tekkinud ressurssi plaanitakse kasutada hariduse edendamiseks ning õpetajate palga tõstmiseks. Alla 1500 ruutmeetrist maad ei maksustata. Pahapill sõnab, et maamaksu tõus arendaks regionaalpoliitikat ning kinnisvara turgu.

10.59

Muudatusettepanekut eelnõule esitleb Reformierakonna saadik Anna Milena Linder, kelle arvates on eelnõus grammatiline viga.

11.00

Keskerakond tunnistab enda viga, kuid ei ole nõus reformide muudatusega.

 

11.01

EKRE saadik küsib, miks praegune eelnõu ei ole sobilik. Linder vastab: “Parandatud tekstiga jääks maks kindlasti piirmääradesse.”

 

11.02

Keskerakonna saadik küsib, kuidas muudab muudatusettepanek sõnastust paremaks. 

 

11.04

Muudatusettepanekule vastab Keskerakonna saadik Robin Liider, kes kutsub ülesse kõiki fraktsioone toetama ettepanekut, nõustudes Reformierakonna muudatusega. 

 

11.06

Muudatusettepaneku poolt hääletas  80 ning vastu 5.

 

11.06

Keskerakonna saadik Siim Viilukas on valmis vastama küsimustele eelnõuga seoses.

 

11.07 

Küsimus saadiku poolt: “Kui palju õpetajate palk tõuseb?” Viilukas: “Palk tõuseb 20 kuni 30%”

 

11.08

Kõlab küsimus, keda mõtleb Keskerakond  keskklassi all. 

 

11.08

Saalist küsitakse, kuidas garanteeritakse areng maapiirkondades. Viilukas arvab, et maamaks soodustab maal elamist. 

 

11.10

Tuntakse huvi, kas maakoolide populaarsus tõuseks. Viilukas arvab, et tõuseks. 

 

11.11

EKRE saadik tunneb huvi, kas elamumaal peab keegi elama, et maks neile kehtiks. Viilukas defineeris elamumaa ning see ei hõlma endas elavat inimest.

 

11.13

Tuntakse muret, kuidas mõjub maamaks noortele peredele. VIilukas väidab, et noored pered kinnisvara äriga ei tegele, seega neid ei puuduta.

 

11.15

Isamaa saadik küsib, et kas maamaks ei mõjuks halvasti just keskklassi. Viilukas seda ei usu, sest “üle 1500 ruutmeetrised elamumaa on luksus”  ja keskklass seda pigem ei oma.

 

11.17

Saalis tuntakse huvi, millel põhinevad eelnõus kirja pandud arvud ja protsendid. Viilukas väidab, et kasutasid Washingtoni uuringut ning tegid protsendid 2 korda madalamaks, kui USAs. 

 

11.19

Reformierakondlane küsib, et kas maamaks ei mõjuks negatiivselt kinnisvara hindadele. Viilukas sellega ei nõustu.

11.20 

Teema liigub õpetajate palga peale. Viilukal võeti sõnasabast kinni ning toodi välja, et Keskerakonna arvutused palga osas on üsna kahtlased. 

 

11.21

Isamaalane küsib, et kas maksumäär linnas langeb, kui see maal tõuseb. Viilukas arvab, et selleks küsimuseks on veel liiga vara.

 

11.21

Saalis tuntakse huvi luksuse definitsiooni üle. Saadik saalist: “Kas 1500 ruutmeetrit aiamaad on luksus?” Viilukas: “Liigne maa omamine on luksus ja tegelikult ei ole seda vaja – maksustamine on õigustatud.”

 

11.23

Reformierakondlane tunneb huvi, et millest tuleneb mõju linnapildile. Viilukas ütleb, et inimesel saab olla üks kodu, ülejäänud olgu maksustatud. “Kui inimene on jätnud oma elamuu maa vedelema, motiveerib maamaks neil seda korda tegema või müüma,” lausub Viilukas.

11.25 

Saalist tuleb statistikat: “Eelmise aasta jaanuaris laekus 104 miljonit eurot maamaksu , õpetajate palga tõstmiseks oleks aga vaja 2,5 korda rohkem. Kust leiate puuduva raha õpetajate palga tõstmiseks?” Viilukas loodab kinnisvara hindade tõusu peale, kust saaks rohkem maamaksu koguda. 

11.28

Riin Selart Isamaa fraktsioonist räägib, et maamaks puudutaks rohkem inimesi kui ainult rikkaid. Ta süüdistab Keskerakonda statistika puudumist ning väidab, et Keskerakonna eelnõu on  “ pastakast välja imetud” Isamaa Keskerakonda ei toeta.

 

11.31

Märten Koll Sotsiaaldemokraatidest väidab, et maamaks vajab uuendamist ning Keskerakonna eelnõu aitab seda läbi viia. Toetus on olemas.

 

11.32 

EKRE erakondlane Kregor Viira sõnul toetab nende erakond Keskerakonna eelnõud, kuna nõustuvad õpetajate palga tõstmisega.

 

11.35

Reformierakond leiab, et Keskerakonna eelnõu on põhjendatud, sest sellel on mitmed erinevad kasud ning soovitab ka teistel poolt hääletada.

11.36

Tuuli Hanso teeb lõpukõne Keskerakonna eelnõu kohta. Keskerakondlase sõnul lahendaksid nad eelnõuga neli probleem. “Riik muutub ilusamaks ja üüriturg kasvab, ” lausub Hanso.

 

11.38

Keskerakonna eelnõu on võetud vastu 74 poolthääle, 10 vastuhääle ning 2 erapooletuga.

 

Otseblogi võtab üle Äripäev.

 

12.50

Fraktsioonid on saabumas tagasi saali.

 

12.53

NRK simulatsiooni Riigikogu esimees Kennet Puiestee palub kõigil oma istekohtadele naaseda ning päeva.

 

EESTI KONSERVATIIVSE RAHVAERAKONNA FRAKTSIOONI EELNÕU

 

12.54

Reformierakonna eelnõu kannab ette Keity Ilvest.

12.55

Ilvest soovib muuta pornograafilise sisuga seonduvat seadust. Ta rõhutab, et pornograafiline sisu võib olla julm ja vägivaldne.

 

12.57

Ilvest loeb ette paragrahvid mida tühistatakse. Toob samuti välja statistika, mis demonstreerib pornograafia negatiivset mõju

 

12.58

“Pornograafia loob ruumi laste väärkohtlemisele,” mainib Ilvest. Samuti leiab nende eelnõu, et pornograafia keelustamine on oluline samm inimkaubanduse võitlemise vastu.

 

13.00

Emil Laanemetsa muudatusettepanek. 

“Käes on fenomenaalne hetk.”

 

13.01 

Laanemets toob välja, et homoseksuaalne vahekord on väikesema tõenäosusega vägivaldne. 

 

13.02 

Rahvas aplodeerib. 

 

13.03 

EKRE saadik nr 13 esitab küsimuse. Soovib teada, et kuidas on võimalik liberaalsel erakonnal teha muudatusettepanek, mis soosib vaid mehi.

 

13.04 

Laanemets ei nõustu diskrimineeriva süüdistusega.

 

13.04

Saadik nr 70 küsib, kas Laanemetsal on endal kogemus mille põhjal otsus tehti.

 

13.05

SDE saadik nr 103 märgib, et sõnavõtt oli eufooriline ning soovib teada, kas Reformierakond eelistab meestevahelisi seksuaalsuhteid.

 

13.06 

Keskerakonna saadik nr 96 tunneb muret Eesti iibe pärast, kui heteroseksuaalne pornograafiline materjal keelatud on.

 

13.07 

Laanemets märgib, et heteroseksuaalid saavad selle informatsiooni ka koolis.

13.08

EKRE saadik nr 16 väljendab samuti muret iibe kasvamise pärast. Toob samuti välja, et nende eelnõu parandab pornostaaride olukorda, kuid Reformierakonna eelnõu paneks homoseksuaalsetele pornostaaridele peale pinge.

13.09

Laanemets vastab, et hoopis EKRE teeb vale sammu ning võtab pornostaaridelt ära sissetulekuallika. Samuti ei näe ta seost pornograafia keelustamise ja iibe tõusmise vahel.

13.11

Viimane küsimus tuleb EKRE saadikult nr 12. Ta toonitab, et üks osa nende eelnõust on pornostaaride kaitsmine ning muudatusettepaneku korral see ei juhtuks.

 

13.11 

Laanemets vastab, et turg on liiga suur, et seda keelata. Toob võrduluse hetero- ja homoseksuaalse vahekorra vahel võimalikuks toimuvaks vägivallaks.

 

13.13 

Saadik naaseb oma kohale. 

13.13 

Kõne peab Barbara Victoria Kuusk. Ta lükkab ümber võimuvahekordade võrdluse ning toob välja fakti, et enamus pornograafiat on naiselikustamise tähise all.

 

13.14

Kuusk toob välja, et pornograafia on ebarealistlik ning koolisüsteemis tuleks täiendada seksuaalkasvatuseõpetust.

 

13.15 

Esimene muudatusettepanek läheb hääletusele.

 

13.16

Muudatusettepaneku poolt oli 55 inimest, vastu 29. 

 

13.17

Küsimustele kutsutakse vastama EKRE saadik Eino Rantalen. 

 

13.17 

Reformierakonna saadik nr 72 soovib selget definitsiooni, kust jookseb piir kunsti ja pornograafia vahel.

 

13.18

Rantalen loeb ette: “Selline kujutamisviis, mis teisi inimlikke seoseid kõrvale või tahaplaanile jättes seksuaalsed toimingud labaselt ja pealetükkivalt esiplaanile toob.”

13.18

Isamaa saadik nr 24 tahab teada, kuidas näeb välja vägivaldne pornograafia. Samuti soovib täpsustust keda EKRE päästa soovib.

 

13.19

Laanemets: “Vägivaldne olukord”

13.20

Saadik 96 soovib teada, mis saab pornostaaridest, kes enam oma maine tõttu tööle ei saaks. Rantanen leiab, et inimesed on ise sellise kahetsusväärse otsuse teinud. Soovib neid aidata mitte hukka mõista.

 

13.20

Reformierakonna saadik nr 29 tunneb muret spermadoonorite üle mis omakorda mõjutab eesti iive kasvu. Rantanen tunneb annetaja pärast muret.

 

13.21 

Saadik nr 53 uurib, mis saab kodanike privaatsusest, kui neid jälgitakse. Rantanen ei näe selles ohtu. 

 

13.23

Saalist tuntakse muret mis vahenditega hakatakse IP aadresseid kontrollima. 

 

13.25 

Saadik Rantanen märgib, et sisu kõlblikuse üle otsustab Kultuuriministeerium ja IT infrastruktuuri saab arendada.

 

13.26

Reformierakonna saadik küsib, kas see pole resursiraisk. Laanemets usub, et ei ole, kuna eesmärk on rahva tervis. “Kas näiteks haiglate rahastamine pole ressursiraisk?”

 

13.27

Saalist kuuleb statistikat naiste vägistamise kohta. Saadik tunneb muret, et kas seksuaalävgivald nüüd tõuseb, kui pornograafilist sisu pole. Rantanen ei ole kindel kas nende vahel “leidub korreleatsioon”. Soovib karistada vägistajaid

 

13.28

Isamaa saadik nõustub EKRE poolt välja toodud pornograafia pahedega. Tunneb muret, et see on liiga suur valdkond mida hallata ning.

 

13.29

Rantanen leiab, et saadiku küsimuses “..leidus sisuline ettepanek järelvalve parandamiseks”.

 

13.30

“See võimalus (blokeerida sotsiaalmeedia kanaleid mis jagavad ebasobivat sisu) on olemas”. Saalist uuritakse, kas pornograafilised filmid on kunsti või mitte.

 

13.31

Keskerakonna saadik tuletab meelde nõukogude aega, kus õitses pornograafia must turg. Tunneb muret, et kas MUPOL oleks hetkel ressurse sellist kontrolli läbi viia.

13.32

EKRE saadik täpsustab, et smuugeldamist ei kontrolli MUPO vaid Kaitsepolitsei. Rantanen tõdeb, et mustal turul on alati võimalus tekkida, vahet pole mis artikkliks.

 

13.33

Saalist tõstatakse küsimus statistika valimi üle, mis väidab, et suur osa lahutustest on pornosõltuvuse tõttu.

 

13.34

Viimase küsimusena uuritakse, et kas toodaks kokku “pornokomisjon”, kes hindab sisu kõlblikkust.  Rantanen ei jaga saadikuga arvamust, et erinevatel teostel on raske vahet teha ja et eksisteerib “hall ala”. 

 

13.36

Saadik Rantanen naaseb kohale.

 

13.36

Liigutakse läbirääkimiste juurde.

13.37

Ette tuleb Isamaa saadik Oskar Saarts. Ta leiab, et eelnõus on probleeme. Nimelt ei ole paljud serverid Eesti aladel. Kui taolised nutiajastut puudutavad probleemid oleks lahendatud, toetaks Isamaa EKRE eelnõud.

 

13.39

Ette tuleb SDE saadik Aliise Litvinov. Toob välja näite, kuidas pornostaari on manipuleeritud ja ärakasutatud. SDE toetab EKRE eelnõud.

 

13.40

Ette tuleb Keskerakonna saadik Ervin Talts. Tal on tunne, et Reformierakond “lõikas teil otsast käed ja jalad.” Näitab siiski toetust.

 

13.41

Kõnepulti tuleb Reformierakonna saadik Bianca Sinivee. Ta märgib, et nende erakond on sügavalt mures eelnõu osas. Toob välja vigased punktid. 

13.42

Antakse luba EKRE saadikul Romek-Andreas Reigo teha lõpukõne. Reigo ei leia, et Reformierakonna muudatus on mõistlik. Siiski märgib, et iga saadik peaks hääletama oma südametunnistuse järgi.

 

13.42 

Lõpphääletusele läheb Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna eelnõu.

Eelnõu poolt oli 40 inimest, vastu 45 inimest ning erapooletut 2.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna eelnõu pornograafilise sisu reguleerimuse kohta ei võetud vastu.

 

ISAMAA FRAKTSIOONI EELNÕU

Otseblogi võtab üle Eesti Ekspress

 

13.52 

Isamaa eelnõu kannab ette Carolyn Jacqueline Raba. 

 

13.53

Isamaa väidab praegused sanktsioonid ei ole piisavad. 

 

13.54

“Eesti Vabariik peaks kaitsma enda rahvast,” sõnab Raba. 

 

13.56 

Raba ignoreerib esimehe märkust kõne kokku võtta. 

 

13.56

Muudatusettepaneku esitab Keskerakonna fraktsiooni liige Robin Liiber. 

 

13.58 

Liiber rõhutab, et siia põgenenud Ukraina kodanikele peaks jääma võimalus käia enda kodu kirikus. 

 

14.00 

Liiber ütleb, et nende eesmärgiks on luua uus kirik, mis ei oleks sõltuv Moskvast. 

 

14.01 

Liiber kinnitab, et Isamaa probleem on õige, aga see on liiga laialivalguv. 

 

14.03

Saadik nr 33 uurib, kas Konstantinoopol on valmis uusi kristlike kirikuid tunnustama. 

 

14.03 

Liiber vastab, et see tuleneb nende enda soovist liituda Konstantinoopoliga või mitte. 

 

14.04 

Samuti jääb ukrainlaste enda otsustada, kas kirik on vene või eesti keelne. 

 

14.06 

Robin Liiber läheb tagasi oma kohale. 

14.06 

Muudatusettepanekule tuleb reageerima Rain Robert Liloson. 

 

14.08

Toimub muudatusettepaneku hääletus. Poolt hääletas 79, vastu 2 saadikut.  

 

14.09

Nüüd saavad riigikogu liikmed Isamaa fraktsioonilt küsimusi küsida. Küsimustele tuleb vastama Sten Martin Kabrits. 

 

14.11

Saadik nr 76 uurib, kes oleksid need inimesed, kes uurib selle kiriku sihtrühmalt, mida nad täpselt soovivad. Vastus sellele on, et riigil on olemas vastavad spetsialistid ja asutused, kes sellega tegeleda saavad.

14.17

Reformierakonna saadik uurib, kas reaalne mõju ka nendelt kirikutelt tuleb? “Eesti riik peaks ennast rohkem kehtestama ning ei tohiks Vene võimul Eestisse jääda,” vastab Kabrits. 

 

14.19 

“Eesti riik peab taunima igasugust vägivalda, mida hetkel Ukrainas korda saadetakse,” lisab Kabrits. 

 

14.21

Küsimustevoor on lõppenud ja Kabrits liigub oma kohale tagasi. Nüüd on aeg seisukoha kõnedeks. Esimesena tuleb Reformierakonnast Mia Faster. 

 

14.23 

“Need on kindlad sammud, mis viivad Eesti kindlama julgeolekuni,” lausub Faster ja kutsub üles kõiki Isamaa ettepaneku eest hääletama. Ka EKRE kinnitab Isamaa poolehoidu. 

 

14.25 

Nüüd SDE kord, pulti tuleb Kirke Niinemets ja kinnitab, et samuti SDE on Isamaa eelnõu poolt. Viimasena Keskerakond. 

 

14.26

“Tegime muudatusettepaneku, et lihtsalt selgust saada selles probleemis,” alustab Keskerakonna fraktsiooni liige Robin Liiber ja lisab, et Keskerakond jätab hääletuse vabaks ning iga üks hääletagu nii nagu ise soovib. 

 

14.28 

Eelnõud tuleb kokkuvõtma Kert Viira. “Kui usuline tegevus (ka juhtide) võib mõjutada meie julgeolekut, on oluline, et me selle probleemiga ka lahedame.” 

14.30 

Algab eelnõu lõpphääletus koos muudatuseelnõuga. Eelnõu võetakse vastu (59 poolt ja 24 vastu).

 

REFORMIERAKONNA FRAKTSIOONI EELNÕU 

 

14.33 

Algab viimane eelnõu. Pulti tuleb Reformierakonna fraktsiooni liiga Lisanna Tõnne. Reformierakond soovib Eesti kõrgharidust tasuliseks muuta, kuid teatud eranditega. 

 

14.35

Kõrghariduse koha pealt oleme omadega väga suures augus, meil on suur resursipuudus,” räägib emotsionaalne Tõnne. Ta toob veel näite Tallinna Ülikooli õpilastest, kes peavad koolis külmetama, 

 

14.40 

Tõnne sõnul parandab kõrghariduse rahastamine hariduse kvaliteeti ja tööjõupuudust ning kutsub kõiki nende eelnõu poolt hääletama. 

 

14.40 

Muudatusettepanekust tuleb rääkima EKRE fraktsiooni liiga Lauri Pehlak ja tõmbab sellele eelnõule ruttu vee peale. Tema põhisõnum on see, et Eestis peaks saama tasuta kõrgharidust ning nüüd saab esitada Pehlakule küsimusi. 

14.46 

EKRE muudatusettepaneku mõte seisneb Eesti ülikoolide taseme tõstmises, et noored ei peaks minema välismaale õppima. 

 

14.47 

“See, et Eestil on tasuta kõrgharidus on juba omaette auasi,” sõnas Pehlak. 

 

Otseblogiga lisandub Äripäev

 

14.51 

Saalist soovitakse lisaselgitust ütlusele “kõik maailmad” mida Pehlak varem kasutas. Pehlak selgitab.

 

14.53

Reformierakonna saadik näeb vastuolu, et kuidas saab EKRE väita, et tasuta kõrgharidus on uhkeasi, kuid soovivad samal ajal panna õpilasi maksma 100% õppetasust. Pehlak vastab, et raha saab laiali jagada ja, et arsiteadus vajab alati rohkem raha.

 

14.55

Kaitsekõne esitab Bianca Sinivee. “EKRE probleemiks on Reformierakond, mitte meie eelnõu ning nende argumendid olid seinast seina,” alustab Sinivee. 

 

14.59

Puldis on Anna Milena Linder, valmis vastama küsimustele.

 

14.59 saalist kõlas küsimus sõnakuulmatute õpilaste õppemaksust vabastamise kohta. Linder ütles, et välismaalt naasvad õpilased ei ole sõnakuulmatud vaid näitavad hoopis pühendumist. 

15.03 Saalist tuuakse välja mitmeid murekohti, nimelt on stipendiumi saamine raske ning ebapiisav hakkama saamiseks. Samuti küsitakse lihtsamaid täpsustavaid küsimusi. 

 

15.19 

SDE kutsub üles teisi eelnõule vastu hääletama. Nüüd tuleb seisukoha kõne pidama Isamaa fraktsioonist Raba ning Isamaa on eelnõuga nõus. 

 

15.21 

Nüüd on EKRE kord, sõna saab Sten-Anders Hellat ning on eelnõu vastu. 

 

15.24 

Eelnõud tuleb kokku võtma Stenar Niinemets. “Kõrgkoolid on suure rahalise surve alla ja meie tahame neid päästa.” 

 

15.25

 

Niinemets võrdleb kõrgharidust autokooliga. 

 

15.27

Lõpphääletusele läheb Reformierakonna eelnõu. Eelnõu ei saanud heakskiitu. 

 

Otseblogi on lõppenud.

 

Leave a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga