Mudel-Eesti Sihtasutuse simulatsioonmängud

Mudel-Eesti Sihtasutus korraldab erinevaid simulatsioonmänge, et noortele ühiskonnas toimuvad protsesse praktiliselt tutvustada.

Mudel-Euroopa Parlament (MEP)

Mudel-Eesti SA sai alguse sellest formaadist. Oleme Eestis Euroopa Parlamendi matkemänge korraldanud juba ligi 20 aastat. Selles formaadis matkitakse Euroopa Parlamendi tööd komisjonides. Noortele antakse ette teemad, millele nad komisjonides lahendusi otsima peavad. Üle-Eestiline MEP on 4-päevane üritus, mis toimub tavaliselt septembri lõpus. Ürituse viimane päev toimub Riigikogu istungite saalis.

Simulatsiooni saab korraldada ühepäevasena ka koolis. Kui soovite oma koolis MEPi korraldada, võtke ühendust anita.algus@mudeleesti.ee

Noorte Riigikogu (NRK)

Noorte Riigikogu on MESA aktivistide omaalgatuslik formaat, mida oleme korraldanud alates 2022. aastast.

Noorte Riigikogu on kahepäevane üritus, kus noored õpivad fraktsioonides koostööd tegema ning teiste fraktsioonidega ühisosa leidma. Fraktsioonides saavad noored vabalt valitud teemal seaduseelnõu koostada ning neid järgmisel päeval Riigikogu istungite saalis kaitsta.

NRK-l mängib suurt rolli ka meedia. Kümmekond noort saab end kehastada ajakirjaniku rolli ning seeläbi simulatsioonil toimuvat kajastada ning otsuste käekäiku muuta.

Simulatsioon toimub tavaliselt jaanuari lõpus.

Koalitsioonikõneluste simulatsioon

Korraldasime koalitsioonikõneluste simulatsiooni ühepäevase üritusena 2023. aasta kevadel Kohta-Järve Gümnaasiumis.

Sel simulatsioonil lõid noored ise registreerimisvormi valikute põhjal valimistulemused, mille alusel hakati koalitsiooni moodustama. Päeva lõpus esitles koalitsioon oma plaani Eestile ja seda tegi ka opositsioon. Seejärel noored hääletasid, kes hakkab Eesti elu edasi kujundama.

Kui oled huvitatud oma koolis koalitsioonikõneluste simulatsiooni korraldamisest, võta ühendust anita.algus@mudeleesti.ee

KOV simulatsioonid

Oleme korraldanud linnavolikogu simulatsiooni Tartus.

See on ühepäevane simulatsioon, kus noored arutavad ette antud teemadel nii komisjonides kui fraktsioonides ning pakuvad välja oma lahendused õiguakti eelnõude näol. Noored peavad lõpuks linnavolikogu istungil tehtud tööd kaitsma.

Kui soovid enda KOV-is või koolis kohaliku omavalitsuse tööd matkida, võta ühendust anita.algus@mudeleesti.ee