Mudel-Euroopa Parlament

Euroopa Parlamendi matkeüritus

29. september – 02. oktoober 2023

Riigikogu / Kalamaja Põhikool

Mis on Mudel-Euroopa Parlament?

Seitsmeteistkümnendat korda toimub Eesti Mudel-Euroopa Parlamendi (MEP) sessioon ehk Euroopa Parlamendi tegevuse matkimine. 29. septembrist 2. oktoobrini arutavad kuni sada noort 9.–12. klassidest Kalamaja Põhikoolis kuuel ühiskonnas olulisel teemal ning kaitsevad valmivat resolutsiooni Riigikogus.

Kõiki MEPi komisjone külastavad tuntud otsustajad. Sellel sessioonil kohtuvad osalejatega näiteks Euroopa Parlamendi liikmed Marina Kaljurand ja Jaak Madison, terviseminister Riina Sikkut ning endine diplomaat ja Riigikogu liige Kalev Stoicescu. Parimatel osalejatel avaneb võimalus naasta järgmisel MEPil juba komisjoni esimehe rollis, samuti saavad need noored võimaluse osaleda rahvusvahelistel MEPidel. Esimene neist toimub juba novembrikuus Tšehhis Prahas.

Eesti MEP 2023 president on Henry Härm.

0
Delegaati
0
teemat
0
Parimat rahvusvahelisele MEPile

Kuidas osaleda saan?

Eesti Mudel-Euroopa Parlament toimub 29. septembrist 02. oktoobrini Kalamaja Põhikoolis ja Riigikogus.

Osalejatele on terve ürituse vältel tagatud toitlustus ja tegevused, vajaduse korral ka majutus. Osalemiseks on vajalik ennast registreerida hiljemalt 25.09.2022. Üritusele on oodatud osalema 9.–12. klassi õpilased.

Osavõtutasu on 20 eurot ja see tagab toitlustuse, materjalid ja soovi korral ka majutuse terve sündmuse vältel. Majutust soovivad osalejad saavad ööbida hostelis Fat Margaret’s (Põhja pst 23, Tallinn), kui teete registreerimisvormis vastava märke.

Kõigi küsimuste ja muredega aitab MEPi peakorraldaja Anita Algus: anita.algus@mudeleesti.ee, 5898 4270

Komisjonide teemad

Sotsiaalkomisjon

Keskkonnakomisjon

Elukallidus on Euroopas järjest suurem probleem. Ligi pooled eurooplased tunnevad, et pärast Covid-kriisi ja Vene-Ukraina sõda on nende elujärg majanduslikult halvenenud. Kuidas tagada, et inimesed ei satuks palgavaesusesse? Mille põhjal ja kuidas toetada ühiskonna eri osi? Milliseid meetmeid peaksid liikmesriigid võtma, et inimeste elujärg selles kriisis ei kannataks?

Külalised: Jaak Madison (EKRE)

Ligi veerand Euroopa Liidu CO2 heitmeist tuleb transpordisektorist. Linnades on probleemiks autostumine. Kuidas vähendada transpordisektori CO2 heitmeid ja tagada seejuures kvaliteetne elukeskkond?

Hariduskomisjon

Julgeoleku- ja kaitsekomisjon

Mitmeid Euroopa Liidu liikmesriike kimbutab õpetajate puudus. 2025. aastaks on Saksamaal puudu 25 000 õpetajat, Portugalis 30 000. Samuti on hariduse tuleviku murepilveks õpetajate kõrge keskmine vanus. Kuidas tagada kvaliteetse hariduse kättesaadavus, kui õpetajaid napib? Kuidas teha õpetajaamet noortele atraktiivsemaks?

Külalised: Kadri Tali (Eesti 200) ja Maria Rahamägi (Edumus School)

Kuidas peaksid ELi liikmesriigid tagama ELi julgeoleku Venemaa-Ukraina sõja kontekstis? Viis ELi liikmesriiki jagavad Venemaaga piiri, seega on kriitiline nende füüsiline julgeolek. Kuigi 22 liikmesriiki 27-st on NATO liikmed, tõstatub küsimus: kuidas saab EL ise paremini julgeolekut tagada? Lisaks sõjalisele julgeolekule õhus, maal ja merel on oluline tagada julgeolek ka küberruumis. Kuidas kõigis liikmesriikides küberkaitsevõimekust tõsta?

Külalised: Lauri Tankler (RIA), Riho Terras (ISAMAA) ja Kalev Stoicescu (E200)

Kodanikuvabaduste komisjon

Naiste õiguste komisjon

Noorte hääl on Euroopa Liidule oluline, sest noorte päralt on tulevik. Kuidas noorte arvamust paremini ELi tasandil kaasata? Kuidas seda teha kiiresti muutuvas internetiruumis? Kas noored peaksid saama Euroopa Parlamenti valida juba 16. eluaastast?

Külalised: Tanel Kiik (Keskerakond) ja Kaarel Taimla (Eesti Noorteühenduste Liit)

ELi keskmine palgalõhe oli 2021. aastal 12,7%. See arv pole viimase kümnendi jooksul eriti muutunud. Eestis ja Lätis on sooline palgalõhe üle 20%. Palgalõhe tagamaad seisnevad peamiselt selles, et naised töötavad vähemtasustatud kohtadel ning juhtivatel kohtadel töötajaist on ainult 8% naised. Kuidas soolist palgalõhet vähendada? Mida saavad liikmesriigid teha, et naisi oleks juhtivatel kohtadel rohkem?

Külalised: Riina Sikkut (SDE), Kaidi Ruusalepp (Funderbeam) ja Christian Veske (võrdsete võimaluste volinik)

Ajakava

15.00–15.30 Saabumine ja registreerumine

15.3016.00 Euroopa Liidu ja sessiooni teemade tutvustus

16.0018.30 Rühmatöö harjutused

18.3019.00 Õhtusöök

19.0020.00 Ajurünnak

20.0021.00 MEPi ja rahvusvaheliste sessioonide tutvustus

09.00–09.30 Hommikusöök ööbijatele

09.3010.00 Avamine

10.0011.30 Töö komisjonides

11.3011.45 Paus

11.4513.00 Töö komisjonides

13.0013.45 Lõuna

13.4515.30 Töö komisjonides

15.3015.45 Paus

15.4517.00 Töö komisjonides

17.0017.15 Paus

17.1518.30 Töö komisjonides

18.3019.30 Õhtusöök

19.3020.30 Komisjonide ettekanded enda komisjoni teema tutvustamiseks

09.00–09.30 Hommikusöök ööbijatele

09.3011.15 Töö komisjonides

11.1511.30 Paus

11.3013.00 Töö komisjonides – resolutsioonid peavad valmis saama

13.0013.45 Lõuna

13.4515.00 Töö komisjonides – ettevalmistused üldkoguks

15.0016.30 Faktiküsimuste esitamine resolutsioonidele

16.3016.45 Kohvipaus

16.4518.30 Lobitöö

18.3019.15 Õhtusöök, muudatusettepanekute esitamine lõpeb kell 19.00

19.1520.00 Täiskogu tutvustus

Kõik MEPi osalejad peavad kell 08.50 olema Riigikogu ukse ees. NB! Ärge unustage dokumenti (ID-kaart, pass või juhiluba)

09.00–09.30 Majja sisenemine

09.45–10.15 Avamine

10.15–11.00 I resolutsioon

11.00–11.45 II resolutsioon

11.45–12.30 III resolutsioon

12.30-13.05 Lõuna

13.05–13.50 IV resolutsioon

 

13.50–14.35 V resolutsioon

14.35–15.20 VI resolutsioon

15.20–15.30 Lõpetamine

Kes on Mudel-Eesti SA?

Mudel-Eesti Sihtasutuse algatajad on Mudel-Euroopa Parlamendi ja Mudel-Euroopa Liidu simulatsioonmängudel osalemisest välja kasvanud seltskond. Ehkki osalemine avardas meie silmaringi piiritult, hindame enim just nendel üritustel leitud samasuguste väärtustega tuttavaid ja sõpru ning uusi avanenud võimalusi, mis jõudsid meieni tänu neile kontaktidele. 

Mudel-Eesti SA tiim

Anita Algus

MEP 2023 peakorraldaja

Henry Härm

MEP 2023 president

Kätriin Pruul

Mudel-Eesti SA juhatuse liige

Saskia Jõers

Mudel-Eesti SA juhatuse liige

Omari Loid

Mudel-Eesti SA nõukogu esimees

Eesti Mudel-Euroopa Parlamendi toetajad

Tule simulatsioonile!

Uutest teadmistest ja ühiskonna toimimisprotsesside mõistmisest olulisemadki on üritustel sõlmitud uued tutvused. Simulatsioonmängudele tulevad kokku väga erineva taustaga inimesed, keda ühendab üks – huvi meie ümber toimuva ja elu arendamise vastu. Nii suurendad oma sotsiaalset kapitali ja sõlmid kasulikke tutvusi tulevikuks.